Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Стандарти по здравни грижи - приоритет на съвременното сестринство Abstract   PDF (Bulgarian)
Силвия Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Грижи и психотерапевтичен подход на медицинската сестра към пациентите с муковисцидоза Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Янчева, M. Нанкова, С. Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Възможности за участие на медицинските сестри в здравната политика, насочена към оптимизиране на дългосрочните грижи за възрастни и лица с увреждания Abstract   PDF (Bulgarian)
Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Мариана Димитрова, Веселина Василева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза Abstract   PDF (Bulgarian)
Силвия Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Ролята на медицинската сестра за oбезпечаване на профилактични здравни грижи в ранна детска възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
Галина Петрова, Aлександра Здравеска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Взаимовръзка и влияние на професионалния стрес върху текучеството на медицинските сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
Мариана Димитрова, Веселина Василева, Aнна Георгиева, Станислава Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания Abstract   PDF (Bulgarian)
Мария Добрева, Христина Иванова, Радостина Жечева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Самооценката на студентите и практикуващите медицински сестри относно теоретичната им подготовка за получаване на информирано съгласие от пациентите Abstract   PDF (Bulgarian)
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Станислава Павлова, Веселина Василева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Модел на акушерски профилактичен център приноси на самостоятелна акушерска дейност Abstract   PDF (Bulgarian)
Христина Генчева, Радостина Жечева, Мария Добрева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Мнението на лекари акушер-гинеколози от град варна относно половата хигиена на момичетата Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Лалева, В. Димитрова, Сл. Илиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Роля на акушерката при профилактика на преждевременното раждане Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Димитрова, С. Илиева, Р. Лалева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Нагласи на студентите в специалност „акушерка` за работа в интензивно неонатологично отделение Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Илиева, Р. Лалева, В. Димитрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Промоция на здравето на работното място като учебна дисциплина в Медицински университет - Плевен Abstract   PDF (Bulgarian)
Стела Георгиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Cover and contents Abstract   PDF (Bulgarian)
Cover and contents Cover and contents
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management A MODULE FOR DEVELOPING LINGUISTIC COMPETENCE AND PERFORMANCE IN BULGARIAN ON BLACKBOARD Abstract   PDF
VESELINA NYAGOLOVA, SEVDA HRISTOVA, VALENTINA SIMEONOVA
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria A POSITIVE AND PRACTICAL APPROACH TO ASSIGN PROJECT TASKS IN ENGLISH AT TERTIARY LEVEL Abstract   PDF
Vanya Ivanova, Gergana Petkova
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management APPLICATION OF ELECTRONIC COURSES IN THE PREPATATION OT FOREIGN STUDENT STUDING BULGARIAN LANGUAGE B1 Abstract   PDF
KATERINA PENEVA, EVDOKIA SKOCHEVA
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria AUTHENTICITY IN AN INTERNATIONAL LANGUAGE EXAMINATION SYSTEM - THE ECL (EUROPEAN CONSORTIUM OF THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MOD-ERN LANGUAGES) EXAMINATIONS Abstract   PDF
Judit Huszti
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria AUTOMATION AND COMMUNICATION THE ACADEMIC CONTEXT Abstract   PDF
Kristana Ivanova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria BRIDGING THE METAPHORICAL GAP/RESEARCHING THE FIGURATIVE EXPRESSIONS IN BUSINESS ENGLISH TEXTBOOKS Abstract   PDF
Sivia Yohanova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria COMPUTER- AND PAPER-BASED TESTING WHILE TEACHING MEDICAL ENGLISH Abstract   PDF
Valentina Angelova, Svetla Trendafilova
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management Content - Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management Abstract   PDF
iDec - International distance and elearning center, Medical University - Varna
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria CULTUROLOGY ASPECTS IN COMMUNICATIVE LEARNING. TYPES OF COMPETENCES AND FUNCTIONS Abstract   PDF
Valya Kaschieva
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management DEVELOPING A CONCEPT FOR LATIN LANGUAGE AND MEDICAL TERMINOLOGY EXERCISES IN AN INTERNET-BASED LEARNING ENVIRONMENT Abstract   PDF
NADEZHDA AMUDZHIEVA
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCES WITH VIDEO FILMS IN ONLINE LEARNING IN BULGARIAN AS FOREIGN LANGUAGE Abstract   PDF
ALBENA DOBREVA, PETER FOTEV, DANIELA IVANOVA
 
76 - 100 of 198 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Font Size