Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Идеи за повишаване на писмената култура на българските младежи с помощта на чуждоезиковото обучение Abstract   PDF
Aнтония Замбова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Извеждане на принципи и методика за проектиране на тотално достъпна виртуална обучителна среда за студенти с увреждания Abstract   PDF
Полина Ставрева-Kостадинова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Иновационни методи и форми в часовете по физическо възпитание и спорт при студентите Abstract   PDF
Даниела Петрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Информираност на студенти от специалност „Медицински лаборант` - Медицински колеж - Варна за професионалните рискове и безопасните условия на труд Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Aлександрова, Ц. Tърпоманова, П. Димова, Х. Димова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Компьютерные технологии в академическом художественном образовании и дизайне: за и против Abstract   PDF
Дарья Aнтипина
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Комуникативна компетентност в специализираното обучение Abstract   PDF
Гергана Фъркова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Комуникативната компетентност по специализиран чужд език - съдържание и предпоставки за нейното усъвършенстване в университетски контекст Abstract   PDF
Aнна Маркова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Комуникативният подход в обучението по специализиран испански език Abstract   PDF
Aксиния Oбрешкова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Концептът ръка в устойчивите словосъчетания в българския език Abstract   PDF
Петя Райкова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Медицинската клинична tерминология - отражение на научни заблуди и дефицит в медицинското познание Abstract   PDF
Надежда Aмуджиева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Медицинский дискурс в контексте изучения языка специальности в высшем учебном заведении Abstract   PDF
Наталия Мисник
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Ментальный образ и физиологическое состояние по материалам русской и болгарской фразеологии: фразеологизмы с компонентом сон и мечта Abstract   PDF
Надежда Делева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Метаезикът в българското речево общуване Abstract   PDF
Марияна Стефанова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Мобилното обучение в преподаването на български език като чужд - от увлечението към вътрешната мотивация Abstract   PDF
Валентина Симеонова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Модел за овладяване на българския език като чужд Abstract   PDF
Добринка Паскалева, Aнтоанета Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Национална здравна карта - правно регулиране и реалност Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Aтанасова, M. Вълканова, M. Рохова
 
2016: XII Национален форум на специалистите по здравни грижи, 11-12 ноември 2016 г., Шумен Непрекъснати здравни грижи - условие за високо качество на живот Details   PDF
. .
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Някои аспекти в преподаването на медицинска терминология на английски език Abstract   PDF
Веселин Стойков
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Обръщенията на интимните партньори един към друг при неформално общуване Abstract   PDF
Стефка Фетваджиева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Обучението по чужд език във виртуалния свят Abstract   PDF
Даниела Kирова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Обучението по чужд език с помощта на новите технологии- предизвикателства и рискове. Мотивация, активност и ефективност при използване на нови медии в обучението Abstract   PDF
Aни Kолева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Объекты контроля в российской системе тестирования по русскому языку как иностранному Abstract   PDF
Наталья Aндрюшина
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Операторна лексика с класификационни функции в медицинския научен текст Abstract   PDF
Павлина Kънчева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Ориентационни фактори при изучаването на български език в академична небългарска езикова среда Abstract   PDF
Данка Aпостолова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Отношенията на противоположност в преподаването на български език като чужд Abstract   PDF
Даниела Tанчева
 
151 - 175 of 198 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Font Size