Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Оценка на физическото развитие и специалната физическа подготвеност на волейболисти от студентските отбори на висшите училища във Варна Abstract   PDF
Kрасимир Йорданов, Иво Лалев
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Оценка на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти от турските университетски отбори по баскетбол Abstract   PDF
Kрасимир Йорданов, Илкай Язарер
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Потребност от спортни умения при студентите Abstract   PDF
Петьо Христов
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Реализиране на проект за специализирано помагало по български език на чуждестранни студенти стоматолози - английско обучение Abstract   PDF
Димитрия Желязкова, Наталия Янкова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Роден и/или майчин език Abstract   PDF
Светозара Халачева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Ролята на физическата активност върху студентите и учебния процес във висшите училища Abstract   PDF
Любен Чобанов
 
2017: Сборник доклади - „Здравните грижи – настояще и бъдеще“ - 10-11 Ноември 2017 Сборник доклади - „Здравните грижи - настояще и бъдеще` Details   PDF
. .
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management Сборник с доклади на Втора варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Комуникация във виртуална среда Abstract   PDF
Medical University of Varna
 
2016: Първа варненска конференция за електронно обучение & управление на знанието Сборник с доклади на Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование Abstract   PDF
Medical University of Varna
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Смесено обучение по български език на студенти-медици в МУ-Варна Abstract   PDF
Веселина Няголова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Социокултурният подход и игровите технологии в преподаването на темата „Болести. Лечение` на българските студенти русисти Abstract   PDF
Ирина Манова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Социолингвистичен аспект на умалителните съществителни в час по немски език - тест със студенти Abstract   PDF
Бисерка Велева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Специализиран език и чуждоезиково обучение Abstract   PDF
Гергана Боянова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Страноведска компетенция (немски, B2) - онлайн: 2.1. Културни реалии - прогресия (фази и методи) Abstract   PDF
Николина Бурнева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Стратегии за комуникационно въздействие на телевизионната реклама на лекарства Abstract   PDF
Силвена Ставрева-Доростолска
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Стратегия за развиване на умението „говорене` в болнична среда като елемент от смесено обучение по специализиарн български език Abstract   PDF
Eвдокия Скочева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Уикипедия - най-добрият приятел?! На професора или за главоболията и печалбите от прилагането на електронно дистанционно обучение във филологическите дисциплини на университета Abstract   PDF
Tатяна Aнгелова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Употреба на евфемизми и дисфемизми в медицинската практика Abstract   PDF
Петър Фотев
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Употреба на латинска анатомична и клинична терминология в учебници по специализирани медицински дисциплини на английски от български автори Abstract   PDF
Ивана Икономова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Фармацевтичен дискурс и културни реалии в епохата на гръцката архаика и класика Abstract   PDF
Михаела Йорданова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Френска контекстово-обусловена граматика за комуникативни цели: илюзия или предизвикателство? Abstract   PDF
Aнета Tошева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Шрифтовете в академична среда - Дизайн и употреба Abstract   PDF
Дарина Добрева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria „Аз уча в България` комуникативен видеокурс по общ Български език като чужд, А1-А2 Abstract   PDF
Violeta Tacheva
 
176 - 198 of 198 Items << < 3 4 5 6 7 8 

Font Size