Scientific Online Resource System

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки”

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки”

Списание "ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна  СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ" е издание на Съюза на учените – Варна. В списанието се публикуват рецензирани научни статии в областта на икономиката.

Font Size


|