Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Andreeva, Boyana, University of Economics-Varna
Armyanova, Mariya, University of Economics-Varna
Atansov, Atanas, University of Economics-Varna

B

Bankov, Boris, University of Economics-Varna
Bogdanov, Hristosko, University of Economics-Varna
Boychev, Boycho, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyril and Methodius
Bychkov, Oleksiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

D

Dimitrov, Georgi, University of Library Studies and Information Technologies, Sofia
Dimitrov, Petar, University of Economics-Varna
Dimitrova, Ralitsa, University of Economics-Varna
Dimitrova, Silviya, University of Economics-Varna
Dimitrova, Violeta, University of Economics - Varna
Dobreva, Nevena
Dyankov, Todor, University of Economics-Varna
Dzhaparov, Plamen, University of Economics-Varna

F

Filipova, Hristina, University of Economics - Varna
Filipova, Nadezhda, University of Economics-Varna

G

Ganchev, Diyan, University of Economics-Varna
Gardeleva, Stanislava, University of Economics-Varna
Georgieva, Mariya, University of Economics - Varna
Georgieva, Tanya, University of Economics-Varna
Gercheva, Svetlana, University of Economics-Varna
Goranova, Penka, Svishtov University "D. A. Tsenov"
Gramatikova, Elitsa, University of Economics-Varna

H

Hristova, Ðœihaela Mitkova, University of Economics-Varna

1 - 25 of 99 Items    1 2 3 4 > >> 

Font Size


|