Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

N

Nikolaeva, Velislava, Varna Free University
Nikolov, Petar, University of Economics-Varna
Niyazieva, Selvet, University of Economics-Varna

O

Osman, Sevgi, University of Economics-Varna

P

Pancheva, Aleksandrina, University of Economics-Varna
Papazov, Emil, University of National and World Economy, Sofia
Parcheva, Magdalena, University of Economics-Varna
Pavlova, Darina, University of Economics-Varna
Penchev, Krasen, University of Economics-Varna
Petkova – Georgieva, Stoyanka, Burgas University "Prof. Dr. Asen Zlatarov"
Petrov, Dancho, University of Economics-Varna
Petrov, Ivan, University of Economics-Varna
Petrov, Pavel, University of Economics-Varna
Petrov, Pavel, University of Economics - Varna
Petrov, Petar, University of Economics-Varna
Philipova, Cornelia, University of Economics-Varna
Popova, Katina, University of Economics-Varna
Popova-Yosifova, Nadezhda, University of Economics-Varna

R

Rafailov, Dimitar, University of Economics-Varna
Rakadzhiyska, Svetla, University of Economics-Varna
Raychev, Todor, University of Economics-Varna
Reshetkova, Atanaska, Svishtov University "D. A. Tsenov"
Roussev, Ivan, University of Economics-Varna

S

Sabcheva, Galina, University of Economics-Varna
Slavova, Gergana, University of Economics

51 - 75 of 99 Items    << < 1 2 3 4 > >> 

Font Size


|