Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Stancheva, Viktoriya, University of Economics-Varna
Stefanov, Tsanko, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyrill and Methodius"
Stefanova, Marieta, University of Economics-Varna
Stoev, Stoicho, University of Economics-Varna
Stojanov, Michal, University of Economics
Stoykova, Temenuga, University of Economics-Varna
Sulova, Snezhana, University of Economics-Varna

T

Timofeeva, Anna, University of Economics-Varna
Todoranova, Anita, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyril and Methodius"
Todoranova, Latinka, University of Economics-Varna
Todorova, Lyubomira, Svishov University "D. A. Tsenov"
Todorova, Svetlana, University of Economics-Varna
Todorova, Yuliyana, University of Economics-Varna
Tokusheva, Maria, University of Economics-Varna
Turlakova, Teodorina, University of Economics-Varna

V

Valkanov, Nedyalko, University of Economics-Varna
Veleva, Mariya, University of Economics-Varna

Y

Yancheva, Alexandra, University of Economics-Varna
Yancheva, Krasimira, University of Economics-Varna

Z

Zafirova, Tzveta, University of Economics-Varna
Zhang, Wei-Bin, School of International Management, Ritsumeikan Asia Pacific University
Zhelyazkova, Donka, University of Economics-Varna
Zhelyazkova, Slaveya, University of Economics-Varna
Zhivkova, Vanya, University of Economics-Varna

76 - 99 of 99 Items    << < 1 2 3 4 

Font Size


|