Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bachvarova, Margarita, University of Economics - Varna
Bankov, Boris, University of Economics-Varna
Bogdanov, Hristosko, University of Economics-Varna
Boychev, Boycho, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Boychev, Boycho, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyril and Methodius
Bychkov, Oleksiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

1 - 6 of 6 Items    

Font Size


|