Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Ganchev, Diyan, University of Economics-Varna
Gardeleva, Stanislava, University of Economics-Varna
Georgieva, Mariya, University of Economics - Varna
Georgieva, Tanya, University of Economics-Varna
Gercheva, Svetlana, University of Economics-Varna
Goranova, Penka, Svishtov University "D. A. Tsenov"
Gramatikova, Elitsa, University of Economics-Varna

1 - 7 of 7 Items    

Font Size


|