Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

N

Neykova, Krista, D. A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
Nikolaev, Rosen, University of Economics-Varna
Nikolaev, Rosen, University of Economics - Varna
Nikolaeva, Velislava, Varna Free University
Nikolaeva, Velislava, Varna Free University "Chernorizets Hrabar"
Nikolov, Petar, University of Economics-Varna
Nikolov, Radmil, University of Economics - Varna
Ninosheva, Ralitsa, University of Economics - Varna
Niyazieva, Selvet, University of Economics-Varna

1 - 9 of 9 Items    

Font Size


|