Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Pancheva, Aleksandrina, University of Economics-Varna
Papazov, Emil, University of National and World Economy, Sofia
Parcheva, Magdalena, University of Economics-Varna
Pavlova, Darina, University of Economics-Varna
Penchev, Krasen, University of Economics-Varna
Petkova – Georgieva, Stoyanka, Burgas University "Prof. Dr. Asen Zlatarov"
Petrov, Dancho, University of Economics-Varna
Petrov, Ivan, University of Economics-Varna
Petrov, Pavel, University of Economics - Varna
Petrov, Pavel, University of Economics-Varna
Petrov, Petar, University of Economics-Varna
Philipova, Cornelia, University of Economics-Varna
Popova, Katina, University of Economics-Varna
Popova-Yosifova, Nadezhda, University of Economics-Varna

1 - 14 of 14 Items    

Font Size


|