Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sabcheva, Galina, University of Economics-Varna
Slavova, Gergana, University of Economics
Stancheva, Viktoriya, University of Economics-Varna
Stefanov, Tsanko, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyrill and Methodius"
Stefanova, Marieta, University of Economics-Varna
Stoev, Stoicho, University of Economics-Varna
Stojanov, Michal, University of Economics
Stoykova, Temenuga, University of Economics-Varna
Sulova, Snezhana, University of Economics-Varna

1 - 9 of 9 Items    

Font Size


|