Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Timchev, Marko, University of National and World Economy - Sofia
Timofeeva, Anna, University of Economics - Varna
Timofeeva, Anna, University of Economics-Varna
Todoranova, Anita, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyril and Methodius"
Todoranova, Latinka, University of Economics-Varna
Todorova, Lyubomira, Svishov University "D. A. Tsenov"
Todorova, Svetlana, University of Economics - Varna
Todorova, Svetlana, University of Economics-Varna
Todorova, Yuliyana, University of Economics-Varna
Todorova, Yuliyana, University of Economics - Varna
Tokusheva, Maria, University of Economics-Varna
Trifonova, Boryana, University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"
Turlakova, Teodorina, University of Economics - Varna
Turlakova, Teodorina, University of Economics-Varna

1 - 14 of 14 Items    

Font Size


|