Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Valkanov, Nedyalko, University of Economics-Varna
Veleva, Mariya, University of Economics-Varna

1 - 2 of 2 Items    

Font Size


|