Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Valkanov, Nedyalko, University of Economics-Varna
Valov, Nikolay, University of Ruse "A. Kanchev"
Vasileva, Hristina, University of Economics - Varna
Veleva, Mariya, University of Economics - Varna
Veleva, Mariya, University of Economics-Varna

1 - 5 of 5 Items    

Font Size


|