Scientific Online Resource System

Журнал на Медицински колеж – Варна

Section Policies

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

About

„Журнал на Медицински колеж – Варна“ е списание, в което се публикуват обзори, оригинални статии, кратки клинични наблюдения, история на медицината, медицина и култура.

Публикациите са на български език с резюмета на английски език. В него могат да подават научните си разработки както научни работници и преподаватели, така и студенти от Медицинския университет – Варна и от други български научни институции.

Приемат се оригинални статии, непубликувани в други издания или представени единствено в резюме.