Scientific Online Resource System

Социална медицина

Социална медицина

Списание Социална медицина е издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт. Издава се 4 пъти годишно и публикува статии в областите: социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, информатика, икономика, медицинско право, култура и медицина.


Current Issue

No 1 (2018)

Социална медицина PDF
  i-iii

Healthcare management

Лекари в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г. PDF
К. Дикова 2-5
Здравният мениджър като „мениджър на промяната” PDF
П. Балканска, Н. Георгиев 6-9
Комплексен подход за решаване на социално значимия здравен проблем „зависимост към наркотични вещества” PDF
Цв. Търпоманова 9-12
Нови подходи в лечението на дегенеративната аортна стеноза – показания и оценки PDF
В. Вълков 12-15

Social medicine

Психично здраве: концепции, детерминанти и интервенции PDF
Ив. Попов 16-20
Защо българинът желае да стане инвалид? PDF
П. Манчева 21-23
Здраве на мигрантите и малцинствата” – новаторска дисциплина в сферата на общественото здраве PDF
М. Камбурова 24-26
Медико-социална значимост на енергийните напитки при млади хора PDF
Д. Байкова, П. Марков, Д. Марков 27-29

Informatics

Проблеми при регламентацията на достъпа и защитата на личните данни при електронното здравно досие – европейски опит PDF
Н. Джафер 30-32
Визуализация на данни за здравето, осигуреността, достъпа и качеството на здравните услуги. Примерът на Норвегия PDF
К. Докова, А. Цветкова, Ц. Иванов 33-36

Economics

Към по-богата и по-ефективна здравна система PDF
Б. Давидов 37-41
Някои проблеми по финансирането и заплащането на кръводаряването у нас PDF
Н. Андреев 41-42

History of medicine

Спомени за проф. д-р Колю Гаргов PDF
Л. Иванов 43-44
Българските студенти по медицина в Букурещ до Освобождението 1878 г. PDF
М. Петкова 44-47

Culture and medicine

„Бяла книга за здравеопазване основано на стойности“ PDF
Г. Иванов 15
„Латински сентенции” PDF
Хуго Баракуда 23
„Латински сентенции” PDF
Хуго Баракуда 29
Предупреждениe PDF
Татяна Вучева 32
Отчуждениетo PDF
Татяна Вучева 36
Чудомирови празници 2018 г., Казанлък, 25 март – 1 април PDF
Донка Тишинова 47

New books

Насоки в здравната политика на България (1912-1929) PDF
Никола Константинов 48

Font Size


|