Scientific Online Resource System

Social Medicine

Рак на гърдата и борбата с него през 21 век – Една от осем – 101 въпроса, които жените задават

К. Христов

Abstract

Рак на гърдата и борбата с него през 21 век – Една от осем – 101 въпроса, които жените задават

Константин Христов, изд. на БАН „Проф. М. Дринов”, София, 2018, 197 с.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5575

Refbacks

Font Size


|