Scientific Online Resource System

Социална медицина

No 4 (2017)

списание "Социална медицина" PDF
  i - iii

Social medicine

Социален капитал в общността – необходимо условие за развитие на здравеопазването PDF
Д. Ванкова 2-5
Различия и неравенства в здравето при лицата със и лицата без увреждания PDF
Б. Ивков 5-10
Роля на фактори на средата при дълголетие PDF
М. Михайлова, В. Дамянова, Л. Балабански, Д. Сербезов, О. Антонова, С. Карачанак-Янкова, Д. Нешева, З. Хамуде, Р. Станева, Др. Николова, С. Хаджидекова, Др. Тончева 11-14

Healthcare management

Нормативна рамка на партньорствата за обществено здраве в общините PDF
П. Кирова 15-18
Картографиране и достъп до здравни грижи на деца и юноши от уязвими общности с фокус върху ромското население PDF
М. Грекова, Н. Джафер, Ц. Петкова 19-22
Информираност на медицинските сестри относно провеждащия се скрининг за карцином на гърдата у нас и в Европа PDF
К. Егурузе 23-26
Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността и PDF
Л. Катрова, К. Цоков, И. Иванов 26-30
Анализ на процеса и осигуреността с експерти за работните комисии по оценка на здравните технологии в България PDF
А. Николова, Евг. Григоров, А. Димова, Ж. Колев, П. Салчев 30-33

Economics

Здравето е приоритет над приоритетите. Болниците трябва да се оценяват по лечебната им дейност, а не по финансовите им баланси PDF
Ив. Ангелов 34-35

Informatics

Кибер сигурността в условията на интегрирана сигурност PDF
Ю. Каракънева 36-37

Medical law

Случаят Серджио Канаверо – неосъществен експеримент. Етичен поглед PDF
Ат. Анов 38-40
Медико-биологични признаци на телесните повреди (Проучване на съдебномедицинската практика по архивен материал) PDF
Д. Деков, И. Иванов 41-43

Culture and medicine

110 години от рождението на Емилиян Станев (1907-1979 г.) PDF
П. Цонов 43

History of medicine

Лекарят-будител Иван Богоров PDF
М. Петкова 44-45

IN MEMORIAM

д-р Борислав Димитров Димитров PDF
от Редколегията на сп. “Социална медицина” 10
Спомен за Христан PDF
списание „Социална медицина” 49

New books

„Историята на академичното медицинско образо вание в България“ PDF
М. Георгиев 48

Font Size


|