Scientific Online Resource System

Social Medicine

No 2 (2018)

списание Социална медицина PDF
  i - ii

Healthcare policy

Медицински специалисти по здравни грижи в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г. PDF
К. Дикова, Б. Робев 2-4
Защо е важно да се инвестира в общественото здраве? PDF
М. Околийски 5-7
Добавките в храната – оценка за безопасност PDF
Р. Вачкова-Петрова 7-11
За втори път в България се проведе основен мастър клас по онкологична фармация, организиран от Българския фармацевтичен съюз и Българското сдружение за онкологична фармация PDF
списание Социална медицина 11
За Конгреса по палиативни грижи на Папската академия за живот PDF
С. Александрова-Янкуловска 12

Social medicine

Различия и неравенства в здравето при лицата с различна степен на увреждания PDF
Б. Ивков 13-18
Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина” – история, същност и място в общественото здравеопазване PDF
И. Капинчева, Д. Ванкова 18-22
Здравето на мигрантите и малцинствата във фокуса на световното и европейското обществено здраве PDF
М. Камбурова 23

Economics

Анализ на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности на Районната здравноосигурителна каса – Плевен PDF
С. Георгиева, П. Стефанова, Н. Велева, М. Камбурова 24-27

Informatics

Обработването на здравни данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 PDF
Й. Иванова 28-36
Аспекти на сигурността на информацията в специализирани системи в здравеопазването PDF
Ю. Каракънева 37-42

History of medicine

Лекарите от рода Чалъкови – възпитаници на Военно-медицинското училище в Цариград PDF
М. Петкова 42-44
125 г. история на организираното болнично хранене PDF
П. Цонов 45

IN MEMORIAM

Д-р Джон Паулс (1943-2018) PDF
списание Социална медицина 46-47

New books

Рак на гърдата и борбата с него през 21 век – Една от осем – 101 въпроса, които жените задават PDF
К. Христов 48

Font Size


|