Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ON THE PROBLEM OF CEREBELLAR VASCULAR LESION

P. Hubenov, L. Havezova, S. Geneva, A. Dimitrova

Abstract

No abstract

Keywords

cerebellar infarction; clinics; electrophysiology; pathomorphology

Full Text


References

Антонов, H., C. Божинов. Диференциална диагноза на неврологичните заболевания. С., Медицина и физкултура, 1980, с. 48.

Марков, Д. А., Э. И. Злотник, Л. С. Гиткина. Инфаркт мозга. Минск, 1973, 174 с.

Настев, Г. Мозъчен инсулт. С , Медицина и физкултура, 1972.

Педаченко, Г. А., И. П. Пастушин. Кровоизлияния в мозжечок. Киев, Здоровья, 1975.

Xаджиев, Д. Съдови заболявания на нервната система. С., Медицина и физкултура, 1979.

Xараланов, X. Недостатъчност на вертебро-базиларното кръвообращение. С., Медицина и физкултура, 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v22i0.3128

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

P. Hubenov

L. Havezova

S. Geneva

A. Dimitrova

Font Size


|