Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

JMMUNOFLUORESCENT DIAGNOSIS OF INFLUENZA INFECTIONS

G. Kaprelyan, V. Russev, V. Yonkova, Kr. Tuncheva

Abstract

No abstract

Full Text


References

Дpейзин, P. С, В. M. Жданов. Аденовирусные инфекции. M., 1962, 137—141.

Капрелян, Г. и др. Етиологична характеристика на респираторните вирусни инфекции в някои райони на Североизточна България и Черноморието. Проблеми на заразните и паразитните болести. 1975, 3, 53—67.

Кармышева, В. Я. Применение метода флюоресцирующих антител в вирусологии. М., Медицина, 1979, 115.

Колесникова, И. А. Материалы сессии Грипп и ОРЗ. М., 1967, 26—27.

Левинная, Е. Н. Иммунолюминисценция в медицине. М., Mедицина, 1977, 80—145.

Ритова, А. А. Острые респираторные вирусные инфекции у детей раннего возраста. М., 1969, 91—127.

Тунчева, К. Имунофлуоресцентни изследвания в диагностиката на острите респираторни вирусни инфекции при деца от 0—3 години. V Научна сесия. ВМИ, Варна, 1973, 145—147.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v19i0.3249

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

G. Kaprelyan

V. Russev

V. Yonkova

Kr. Tuncheva

Font Size


|