Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

IMMUNOFLUORESCENT STUDY OF ACUTE RESPIRATORY DISEASES (ARD) SPREADED AMONG THE POPULATION OF VARNA AND DEVNYA DURING THE PERIOD SEPTEMBER 1980 - MARCH 1981

Kr. Tuncheva, V. Russev, G. Kaprelyan

Abstract

No abstract

Full Text


References

Дpейзин, P. С., В. М. Жданов. Аденовирусные инфекции, М., 1962, 137—141.

Капрелян, Г. и др. Етиологична характеристика на респираторните вирусни инфекции в някои райони на Североизточна България и Черноморието. Проблеми на заразните и паразитните болести. 1975, 3, 53—67.

Кармышева, В. Я. Применение метода флюоресцирующих антител в вирусологии. М., 1979, 115.

Колесникова, И. А. Материалы сесии Гриппа и ОРЗ. 1967, 26—27.

Левинная, Е. Н. Иммунолюминисценция в медицине. М., Медицина, 1977, 145.

Ритова, А. А. Острие респираторные вирусные инфекции у детей раннего возраста. М., 1969, 91—127.

Тунчева, Кр. Имунофлуоресцентни изследвания в диагностиката на острите респираторни инфекции при деца от 0—3 години. V Научна сесия. ВМИ, Варна, 1973, 145—147.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v19i0.3251

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Kr. Tuncheva

V. Russev

G. Kaprelyan

Font Size


|