Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECT OF TETRACYCLINE AND TETRAOLEANE ON CULTIVATED HUMAN LYMPHOCYTES

L. N. Vasileva, G. G. Nikolova

Abstract

No abstract

Full Text


References

Антова, А., В. Андреева, Г. Симеонова, И. Йорданова, А. Андомейска. Симпозиум олеандомицин, тетраолеан, гентамицин, София, 1972, 23.

Бърдаров, С., И. Станкова-Шиндарова, Д. Митев. Симпозиум олеандомицин, тетраолеан, гентамицин, София, 1972, 35.

Василева, Л. Н. Кандидатска дисертация, Варна, 1970, 219.

Гелинов, Xр. Медицина и физкултура, София, 1970, 39—46.

Гизов, Г., Д. Попов. Клинични и фармакологични съобщения, София, 1970, 39—46.

Желязков, Д., П. Узунов, Н. Георгиев. Клинични и фармакологични съобщения, София, 1970, 21—27.

Желязков, Д., M. Mангъpова, Н. Георгиев, А. Белчева, Н. Темнялов, Д. Марков. Симптозиум олеандомицин, тетраолеан, гентамицин, София, 1972, 46.

Съвременни химиотерапевтици и антибиотици в клиниката, под ред. на В. Петков. Медицина и физкултура, София, 1968, 309.

Цонева-Манева, М. Т. Съвременна медицина, 1967, 11, 928—931.

Цонева-Манева, М. Т., Л. Н. Василева. Трета нац. конфер. по антибиотиците, Разград, 1969, Сборник, София, том II, 1972, 27—30.

Фриденштейн, А. И., Л. Чертков. Медицина, Москва, 1969, 255.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v13i0.3451

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

L. N. Vasileva

G. G. Nikolova

Font Size


|