Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ETIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADENOVIRAL INFECTIONS IN THE DISTRICT OF VARNA, COVERING THE PERIOD 1969—1971

G. Kaprielian

Abstract

No abstract

Full Text


References

Дрейзин, P. С., E. 3лaтapская, А. А. Давыдова. Bonp. вирусологии, 1962, 1, 85.

Зубко, Л. А., Н. В. Думкина, К. О. Леонидова и др. Кн. Грипп и ОРЗ, Матер, сессии, Л. I, 1967, 88—90.

Носова, С. Д., В. Д. Соболевой. Респират. вир. и ентеровир. инфек. у детей, М., 1965, 97—137.

Xерсонская, Я. Р. Кн. Клиника и лечение аденовирусных заболеваний, К., 1971.

Ритова, В. В. Кн. Острьи респ. вирусные инфекции у детей раннего возраста, М., 1969.

Шиндеров, Л., С. Тодоров, Е. Тонев, В. Арнаудова, Г. Митов, Н. Нинов, Д. Монев, Съвр. медицина, 1961, 12, 3—8.

Мандулов, В. Бюл. НИЕМ, 1963, 3, 51—55.

Добрев, И. Бюл. НИЕМ, 1966, 5, 143—148.

Рангелова, Ст., И. Добрев, Е. Цилка, С. Н. Гюрова, Св. Ацев, Ст. Попов. Кн. Епидем., Микроб, и инфек. болести, 1971, 2, 139—144.

Димитров, Ст., П. Панайотов, Г. Капрелян и др . Педиатрия, 5, 1966, 1, 50—54.

Капрелян, Г. Дисертация, 1970.

Parrot, R. H., W. P. Rоwe, R. J. Huebner et al. New. Engl. J. Med., 1954, 251, 1087—1090.

Jones, B. R. Proc. Royal Soc. of Med.t 1957, 50, 758—760.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v11i0.3545

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

G. Kaprielian

Font Size


|