Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Профилактика на заболяванията чрез специализирани фитнес програми

K. Попова

Abstract

Все повече хора в съвремието ни търсят фитнес програми, които са насочени не само към тялото, но и към съзнанието. Те се обръщат към холистични форми на трениране, които имат за цел да развият ця- лостния човек. Йога и Пилатес са двете водещи форми на насочения към едновременно развитие на тялото и съзнанието фитнес, преподавани на Запад, a вече и у нас. Практикувани редовно, те могат да повлияят благоприятно върху всяка страна от живота ни, от осанката до настроенията ни, от добрата ни физическа форма до изпитването на щастие и душевно спокойствие. Същевременно тези занима- ния са добра профилактика на редица заболявания , на първо място сърдечно - съдови , ставни , нев- рологични и гастроентерологични.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4357

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

K. Попова
Medical University of Sofia

Font Size


|