Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА

Г. Марков, Н. Христов, T. Aнгелов

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Боров, И. Медицинска климатология, Мед. и физк., С., 1961.

Вантов, М. Б. Илиев. Бюлетин на НИИНП, 1965, 2-3.

Вантов, М., Б. Илиев. Бюлетин на НИИНП, 4, 1965.

Габриелян, М. И., М. Самибаев, С. Б. Шамгунова. Журнал неврологии и психиатрии, 1961, 5.

Кузнецова, А. А. Журнал неврологии и психиатрии, 1958, 9.

Молхов, Ж., С. Начев. Бюлетин на НИИНП, 1964, 2, 126-131.

Николаев, И., В. К. Маринов. Съвр. мед., 1960, 2-3, 201-209.

Растворова, А. А. Журнал неврологии и психиатрии, 1958, 9.

Хаджиев, Д., А. Самарджиев, Н. Цолов. Трудове на НИИНП, IX, 1963.

Чукова-Божинова, Т., Н. Апостолова. Неврол,, психиат. и неврохир., 1963, 3, 221-232.

Laberke, J. A. Wetter, Mensch, Krankheit, Hyp. 1950, 31, 325.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v9i0.4758

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Г. Марков

Н. Христов

T. Aнгелов

Font Size


|