Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ULTRASOUND AND ORGANIC ACIDS INVESTIGATIONS ON MINERALIZED BIOLOGICAL STRUCTURES. FIFTH COMMUNICATION. DEMINERALIZATION OF BIO-STRUCTURES (BONES AND SHELLS) WITH COMPLEXON III SOLUTION IN ULTRASOUND ENVIRONMENT

D. Bakalov, D. Mitev, Vl. Lesichkov

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Леcичкoв, Вл. Ст., Д H. Митев, Д. П. Бакалов. Опити за комбинирано деминерализиране на говежди и човешки кости с хидроксиди и хидроксиполикарбонови киселини и ултразвук. Сборник доклади на Първия национален конгрес по биохимия и биофизика, май 1966, София.

Лесичков, Вл. Ст., Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов. Научни трудове на ВМИ-Варна, 1967, т. VI, св. I, 75.

Лесичков, Вл. Ст., Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов. Опити за деминерализиране на по-просто построени биоструктури с янтарна и лимонена киселина в ултразвукова среда (под печат в научните трудове на ВМИ-Варна).

Митев, Д. Н., Д. П. Бакалов, Вл. Ст. Лесичков. Опити за деминерализиране на биоструктури с аскорбинова киселина в ултразвукова среда (под печат в научните трудове на ВМИ-Варна).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v7i0.4945

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. Bakalov

D. Mitev

Vl. Lesichkov

Font Size


|