Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ВЪРХУ КРЪВНОЗАХАРНОТО НИВО ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИТЕ В КЪРМАЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ

A. Цуцоманова

Abstract

The author investigated the blood sugar level in 55 sucklings with both clinically and roentgenologically proved bronchopneumonia on admission to the in-patient department, and a second time - bofore dismissal. It is demonstrated that slight and medium heavy forms of bronchopneumonia exert no influence on the blood sugar level, whereas in heavy toxic bronchopneumonias, the blood sugar is lowered. In all instances, the blood sugar regains normal levels when healing occurs.


Full Text


References

Бъчварова В. Пневмониите в детската възраст.

Домбровская, Ю. Ф. Заболевания органов дыхания, Руководство по педиатрия, т. III, Медгиз, 1962.

Жуковски, М. А. Ендокринные заболевания у детей й подростков, Москва, 1967.

Лейбсон, А. Г. Сахар крови, Изд. Акад. наук СССР, 1962.

Пенчев, Ив. Ендокринно-обменна диагностика, 1965.

Рачев, Л., И. Тодоров, Ст. Статева. Обмяна на веществата в детската възраст, 1966.

Сепетлиев, Д. За обработка на данни от медицинските научни проучвания, Медицина и физкултура, 1965, София.

Тодоров, Й. Клинични лабораторни изследвания в детската възраст, 1955.

Фанкони, Г., А. Валгрен. Учебник по педиатрия, 1958.

Чилов, К. Клинична лаборатория, 1959.

Debre, R., М. belong, La pediatrie, 1952, I.

Wilkins, L The diagnosis and treatment ot endocrin disorders in childhood and adolescens, 1962.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v7i0.5121

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

A. Цуцоманова

Font Size


|