Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Мета-анализи на данни за развитието на заболяването при пациентите с колоректален карцином, диагностицирани през периода 2005-2010 г.

П. Kуртев

Abstract

No abstract

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.888

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

П. Kуртев
СБАЛО-ЕАД, София
Bulgaria

Отделение по колопроктология, Клиника по коремна хирургия

Font Size


|