Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Ниска предна резекция на ретросигмата при болен с рак на ректума, обтурационен илеус и хирургично лекуван остър миокарден инфаркт

Ш. Tаджер, M. Tаджер, Б. Kючуков

Abstract

Чревната обструкция в САЩ е честа причина за хоспитализация - 15% спешен прием с коремни болки или 300000 хоспитализации годишно. Тя се увеличава с 3% годишно за болните с карцином и с 10-28% - за тези с колоректален тумор. Ние си поставихме за цел да проучим случай с кървящ и обтуриращ карцином на ректума и с остър инфаркт на миокарда, с имплантация на стент и балонна дилатация на D1 непосредствено след СКАГ. Извършихме ниска предна резекция на ректосигмата със стаплер. Възниква въпросът за нивото на компетеност на хирургичните отделения, т. е., дали броят на хирурзите е по-важен или хирургичната им подготовка. Ние смятаме, че чрез Хирургичното дружество могат да се оценят възможностите на работещите хирурзи и едва тогава да се преценят нивата на компетентност. Стриктното придържане към установените диагностично-лечебни алгоритми в спешната и онкологична хирургия е гаранция за добра клинична практика. Случаи като този показват, че при подготвени кадри и установени правила могат да се лекуват ефективно пациенти и в по-малките болници. Този начин е по-точен, по-обективен и по-компетентен от хирургична гледна точка. И не накрая - къде е растежът на кадрите на място?

Keywords

карцином на ректума; инфаркт на миокарда; обтурационен илеус; диагностика; хирургическо лечение; описание на случай

Full Text


References

Bonin, E. A., T. H. Baron. Update of the indications

and use of colonic stents.- Curr. Gastroenterol. Rep.,

, 2010, No 5, 374-382.

de Aguilar-Nascimento, J. E., C. Caporossi, M.

Nascimento. Comparação entre ressecção com

anastomose primária e ressecção em estágios nos

tumores obstrutivos do cólon esquerdo.- Arq.

Gastroenterol., 39, 2002, No 4, 240-245.

Khot, U. P., A. W. Lang, K. Murali, M. C. Parker.

Systematic review of the efficacy and safety of

colorectal stents.- Br. J. Surg., 89, 2002, No 9,

-1102.

Meijer, W. S., J. Vermeulen, M. P. Gosselink.

Primary resection and side-to-end anastomosis

next to an end-colostomy in the management of

acute malignant obstruction of the left bowel: an

alternative in selected patients.- Tech. Coloproctol.,

, 2009, No 2, 123-126.

Nicholl, M. B., J. Shilyansky, D. M. Ota.

Current management of malignant large-bowel

obstruction.- Contempor. Surg., 58, 2002, 396-400.

Pavlidis T.E., Marakis G, Ballas K, Rafailidis S,

Psarras K, Pissas D. et al. Does emergency surgery

affect resectability of colorectal cancer? - Acta.

Chir. Belg., 108, 2008, No 2, 219-225.

Stupart, D. Most cases of large bowel obstruction

are due to colonic adenocarcinoma.- CME, 25,

, No 7, 324-330.

van Hooft, J. E., W. A. Bemelman, B. Oldenburg,

A. W. Marinelli, M. F. Holzik, M. J. Grubben, et al.;

collaborative Dutch Stent-In study group. Colonic

stenting versus emergency surgery for acute leftsided

malignant colonic obstruction: a multicentre

randomized trial.- Lancet Oncol., 12, 2011, No 4,

-352.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.895

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ш. Tаджер
НМТБ „Цар Борис III`, МБАЛ „Св. Иван Рилски` ЕАД-София
Bulgaria

M. Tаджер
НМТБ `Цар Борис III`, МБАЛ `Св. Иван Рилски` ЕАД-София
Bulgaria

Б. Kючуков
НМТБ `Цар Борис III`, МБАЛ `Св. Иван Рилски` ЕАД-София

Font Size


|