Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 9 (1971): Св. II

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ АКТИВНИ БАГРИЛА В ЦИТОХИМИЯТА НА БЕЛТЪЦИТЕ PDF
E. Чакъров, A. Драганов, M. Kильовска 9-13
ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И УЛТРАЗВУК С РАЗЛИЧНА МОЩНОСТ PDF
Д. П. Бакалов, Вл. Лесичков, Д. Н. Митев 15-21
ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА БИОСТРУКТУРИ С РАЗТВОР НА НИТРАТИ PDF
Вл. Лесичков 23-27
ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК PDF
T. Ганчев, Д. Василев, В. Йорданова 29-35
ВЪРХУ ЕФЕРЕНТНАТА ИНЕРВАЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ СЪДОВЕ НА АОРТАТА У ЗАЕК PDF
З. Нанов 37-41
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА PDF
Г. Марков, Н. Христов, T. Aнгелов 45-50
ВИРУСОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ (Предварително съобщение) PDF
Л. Иванова, В. Гърдевска, A. Панайотова 51-53
НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СИСТЕМНО ИМУНОЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВЕН СЕРУМ В ДИНАМИКАТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА PDF
П. Стамболиев 55-60
ВИРУСОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 1969 Г. ВСРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ PDF
Г. Kапрелян, A. Цуцоманова 61-67
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХРОНИЧНО НИТРОБЕНЗОЛОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ PDF
E. Йорданова, K. Перфанов, П. Узунов, Л. Сливкова 69-77
ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ФОРМА НА МИЕЛОМНАТА БОЛЕСТ С ПРЕДИМНО ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ PDF
E. Йорданова, Н. Kючуков 79-86
ВЪРХУ НОРМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
Ив. Даскалов, П. Шипкова 87-93
КЛИНИЧНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ PDF
Ив. Цончев, A. Минков, Aл. Станчев 95-109
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПО-ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ В ПРОТИЧАНЕТО НА ИЗГАРЯНИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
M. Генова 111-114
ÐAШИЯТ ОПИТ С ХИРУРГИЧЕСКОТО ЛЕЧЕÐИЕ ÐA ОБШИРÐИТЕ И ДЪЛБОКИТЕ ИЗГAРЯÐИЯ PDF
M. Генова, Л. Пашев 115-119
НАША МОДИФИКАЦИЯ ЗА НЕСТЕНОЗИРАЩО НАДШИВАНЕ НА ПЕРФОРИРАЛИ ПАРАПИЛОРИЧНИ СТОМАШНИ И ДУОДЕНАЛНИ ЯЗВИ PDF
П. Г. Червенков 121-124
РЯДКА АНОМАЛИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ВЕНИ В ГРЪДНАТА КУХИНА PDF
З. Нанов 125-128
АВТОМАТИЧНА ЧЕТИРИКАНАЛНА РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФСКА ПРИСТАВКА PDF
П. Хубенов, K. Джуров 129-133
ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ СЕЗОННОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА PDF
П. Kокошаров, Л. Ничева 135-140

Font Size


|