Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 8 (1969): Св. I

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ИЗОЕНЗИМИ НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗАТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЪБРЕЧЕН ИНФАРКТ PDF
Св. Разбойников, Д. Ненов, T. Шипков 11-14
НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК PDF
П. Хубенов, Р. Kойнов 15-18
ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ PDF
Г. Марков, Р. Kойнов 19-22
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА АЛЕРГИЯ PDF
Й. Григоров, Ив. Попов 23-26
МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ НЯКОИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ PDF
С. Kертикова, A. Aнгелов 27-32
ЧРЕВНА ФОРМА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХЕПАТИТ PDF
П. Kокошаров, Д. Марков, Н. Геров, Д. Хаджиларска 33-36
ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ ПРИ ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНИ АНЕМИИ PDF
E. Йорданова, K. Перфанов, Л. Сливкова 37-41
МИКРОМЕЛИТУРИИ ПРИ НЯКОИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Хроматографски анализ) PDF
E. Славова, Aл. Станчев 43-48
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРЕЗ ОСТРАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА PDF
Здр. Kемилева, Св. Разбойников, Хр. Христозов, T. Шипков 49-52
ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА PDF
Св. Разбойников, Зл. Златанов, T. Шипков 53-56
ХИПОФИЗЕН РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ PDF
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев 57-63
КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА PDF
П. Майнхард, Г. Марков, Aл. Станчев, K. П. Попов 65-70
ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL) PDF
Г. Марков 71-73
ТОКСИКОЗИ НА ФАЛОИДНАТА ГЪБА PDF
Ив. Попвасилев, T. Минчев, П. Павлов 75-79
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАПТОГЛОБИНОВИТЕ ТИПОВЕ У НАС И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ PDF
Ив. Попвасилев 81-83
ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
Ив. Даскалов, Ф. Aтанасова, П. Шипкова 85-89
СЕГМЕНТАРНИ ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОНАТАЛНИТЕ ПНЕВМОНИИ PDF
M. Гърдевски 91-97
ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
A. Цуцоманова, И. Kръстева 99-103
ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ PDF
В. Славчев 105-107
ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ХОЛИНЕСТЕРАЗАТА ПРИ ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ PDF
M. Радков 109-114
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ С ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СРЕД ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОКРЪЖНАТА БОЛНИЦА—ВАРНА ПРЕЗ 1964-1967 Г. PDF
Ив. Николаева, K. Иванов, Д. Божилов 115-119
ДИАГНОСТИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ОКРЪГЛЕНИТЕ СЕНКИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН ЗАСТОЙ PDF
Д. Попмихайлов 121-126
ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ ПРИ ВАРИКОЗНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКС PDF
Д. Попмихайлов, K. Tрошев, Хр. Попмихайлов 127-132
ИНХИБИТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА PDF
Г. Илиев, Ив. Aврамов 133-135
ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДИАБЕТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И СКРИТИЯ ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА PDF
Г. Илиев, T. Aстарджиев, Д. Aрнаудов, M. Михайлов 137-140
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИАДРИЛА В АКУШЕРСТВОТО PDF
Г. Илиев, Д. Aрнаудов, T. Aстарджиев 141-144

Font Size


|