Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 7 (1968): Св. II

Cover and contents
 

Original Articles

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С АЦЕТИЛХОЛИН И АДРЕНАЛИН И УСТОЙЧИВОСТТА НА РОГОВИЯ СЛОЙ НА ЕПИДЕРМИСА СПРЯМО НАТРИЕВА ОСНОВА PDF
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов 3-10
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЩИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ЦИТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИПИДИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОДНОРАЗТВОРИМИ ЛИПОФЛУОРОХРОМИ PDF
E. Чакъров, M. Kильовска 11-18
ВЛИЯНИЕ НА ТИМЕКТОМИЯТА ВЪРХУ ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ НА 5-НУКЛЕОТИДАЗА И АДЕНИЛПИРОФОСФАТАЗА В МОЗЪЧНА ТЪКАН НА ПЛЪХОВЕ PDF
M. Щерева, K. Демирева 19-23
ОПИТИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИСТИН В КОНКРЕМЕНТИ PDF
В. Лесичков, Д. Бакалов, M. Щерева, Л. Халачева 25-29
ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДОВАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК PDF
Р. Kойнов, П. Хубенов 33-39
ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА МЕТОПИРОНОВИЯ ТЕСТ У БОЛНИ С ХРОМОФОБНИ АДЕНОМИ И ПАРАСЕЛАРНИ ТУМОРИ PDF
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев 41-52
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ- ДЕХИДРОГЕНАЗНИЯ ДЕФИЦИТ В СЕМЕЙСТВА НА ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ОТ ФАВИЗЪМ PDF
Д. Ив. Димитров, И. Г. Tодоров 53-60
ПО ПРОБЛЕМА ЗА РЕЦИДИВИРАЩИТЕ КОРЕМНИ БОЛКИ С НЕИЗЯСНЕНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 4- ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ PDF
И. A. Kръстева 61-68
НЕРВНИ ПРОЯВИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНАТА МОНОНУКЛЕОЗА PDF
M. Радков, M. Люцканова, Н. Петрова 69-71
ДЕПРЕСИВНИЯТ СИНДРОМ В СТРУКТУРАТА НА ШИЗОФРЕННАТА ПСИХОЗА PDF
Вл. Иванов 73-78
СЪЧЕТАНИЕ НА ИНКЛУЗИОННАТА ЦИТОМЕГАЛИЯ С ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ PDF
M. Гърдевски, Tр. Генадиев, Зл. Tанева, И. Илиева 79-84
ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАМА-ГЛОБУЛИНОВАТА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ХЕПАТИТ В ПРЕДЕПИДЕМИЧЕН ПЕРИОД PDF
K. Kузмов, В. Христов, П. Kокошаров, Б. Дъков, С. Гълъбова, С. Kривцова 85-89
ВЪРХУ НЯКОИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОБГОРЕЛИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ PDF
M. Генова 111-114
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ХРОНИЧНАТА КАВЕРНОЗНА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ PDF
Зл. Златанов 105-110

Font Size


|