Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 7 (1968): Св. III

Cover and contents PDF PDF
 

Original Articles

СТРУКТУРА И ВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТЕНИТЕ НА ВЕНИТЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК PDF
В. Ванков, Н. Стойнов 3-11
НЯКОИ ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА СТЕНИТЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ВЕНИ НА ПОДБЕДРИЦАТА PDF
Г. Р. Маринов 13-21
ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У КАСТРИРАНИ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ PDF
Д. С. Kалицин, T. K. Пенчева, И. Борисова, Р. Радев 23-28
ВЛИЯНИЕ НА АДРЕНАЛЕКТОМИЯТА ВЪРХУ АМИЛАЗНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА БЕЛИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 6 МЕСЕЦА PDF
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев 29-33
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ТЪКАННИТЕ КУЛТУРИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ БИОЛОГИЯТА НА TOXOPLASMA GONDII PDF
T. Aвлавидов 35-38
ПРОУЧВАНИЯ НА RHIZOPUS NIGRICANS PDF
П. Панайотов, M. Мирчев, В. Лесичков, A. Бойкова 39-42
ЦИТОХИМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ НЯКОИ КРЪВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
Ст. Димитров, E. Дянков 45-52
ВЪРХУ КРЪВНОЗАХАРНОТО НИВО ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИТЕ В КЪРМАЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
A. Цуцоманова 53-56
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХАПТОГЛОБИНА В СЕРУМА СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ PDF
Aл. Станчев, A. Минков, Ив. Цончев 57-65
ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧНИТЕ ДЪНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ PDF
E. K. Бозаджиева, Д. Б. Пенчева, Г. П. Върбанов 67-70
ЗА „ПАРАПСИХОЛОГИЯТА . . . МИСТИКАТА И ПРЕДСКАЗАНИЕТО` PDF
Ив. Попвасилев 71-78
ПРОУЧВАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ АЛЕРГИЧНИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ PDF
Й. Григоров, Ив. Попов 79-84

Font Size


|