Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 5 (1966): Св. III

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАПНИЯ АПАРАТ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ВЕНОЗНАТА МАГИСТРАЛА БЕДРЕНА-ВЪНШНА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗРЯДА „ПРИМАТИ` PDF
В. Ванков 3-10
ЗА УСТРОЙСТВОТО НА КЛАПНИЯ АПАРАТ НА БЕДРЕНАТА И ВЪНШНАТА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙСТВОТО „КУЧЕТА` PDF
В. Ванков 11-21
АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КЛАПИТЕ В ТЕРМИНАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ЯРЕМНА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА PDF
В. Ванков, С. Николов, З. Нанов 23-28
ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА HA СТЕНАТА HA ПРЕДНАТА КУХА ВЕНА У КУЧЕ PDF
В. Ванков, M. Маджарова, Г. Гюров 29-35
КЪМ ТЕХНИКАТА HA ИЗГОТВЯНЕ HA КОРО3ИОННИ СЪДОВО-КОСТНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ ПЛОДОВЕ И НОВОРОДЕНИ PDF
M. Христова, В. Ванков 37-40
ПРОМЕНИ ВЪВ ФАГОЦИТАРНАТА АКТИВНОСТ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНА ОТ PHASEOLUS VULGARIS PDF
M. T. Цонева-Манева, E. Г. Бошнакова 41-48
СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЦИТОАГЛУТИНАЦИОННИТЕ СВОЙСТВА НА ФИТОАГЛУТИНИНИТЕ ОТ НЯКОИ LEGUMINOSAE PDF
M. T. Цонева-Манева 49-54
ХОЛЕСТЕРИНОВО НИВО В СЕРУМА И НЯКОИ ТЪКАНИ У ТИМЕКТОМИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ PDF
З. Kемилева, K. Мирчева, M. Щерева 55-60
СЪДЪРЖАНИЕ НА АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ХРОНИЧНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ PDF
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова 61-70
СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ PDF
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова 71-77
ВЪРХУ ЛИПОЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА АЛКАЛОИДИТЕ НА THALICTRUM MINUS SSP. ELATUM И НЯКОИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ЗВЕНА НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ ФУНКЦИИ PDF
Д. K. Желязков, П. Д. Узунов 79-86
ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЯКОИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА PDF
Вл. Иванов 89-92
КЛИНИЧНИ И ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ЕМБОЛИИ PDF
Св. Разбойников, Ив. Стаменов, Х. Kапонов 93-103
КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ИНФАРКТА НА ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ НА СЪРЦЕТО PDF
Св. Разбойников, Х. Kапонов, Б. Богданов 105-118
ОТНОСНО ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ HA ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ ПРИ МИТРАЛНАТА СТЕНОЗА И АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА PDF
Х. Kапонов, K Tенекеджиев 119-125
ДИРЕКТЕН ДОСТЪП КЪМ СЪРЦЕТО ЗА МАСАЖ PDF
П. Aлтънков 127-130
ВЪРХУ НЯКОИ ИМУНОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕВМАТИЧНО БОЛНИ ДЕЦА PDF
Ст. Димитров, П. Панайотов, Ив. Даскалов, A. Панайотова, Ф. Aтанасова 131-135
НАРУШЕНИЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ СТАДИИ СЛЕД МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ PDF
П. Хубенов 137-141
САЛМОНЕЛНА БАКТЕРИЕМИЯ И РУПТУРА НА АОРТАТА PDF
Дим. Димитров 143-148
ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ САЛМОНЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИИНФЕКЦИИ PDF
В. Зозиков, T. Пападопулов, M. Радков 149-154
ЦИТОГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, БОЛНИ ОТ THALASSAEMIA MAJOR PDF
Ст. Димитров, M. T. Цонева-Манева, E. Дянков, Б. Петров 155-161
КЪМ РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА АНЕВРИЗМАЛНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА A. ANONIMA (TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS) PDF
Д. Попмихайлов 163-171
ВЪРХУ ЕДНА ОСОБЕНА ФОРМА НА АНОМАЛИЯ В ИЛЕО-ЦЕКАЛНАТА ОБЛАСТ PDF
Д. Попмихайлов, Н. Малеев 173-176
ДИСКИНЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ОТ ХИПЕРТОНИЧЕН ТИП У ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ PDF
И. A. Kръстева 177-182

Font Size


|