Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Бояджиев, Вл.

 • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
  ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  СЪДЪРЖАНИЕ НА АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ХРОНИЧНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
  АКТИВНОСТ НА ЦИСТАТИОНАЗАТА НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С БОГАТА БЕЛТЪЧНА ДАЖБА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|