Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Ванков, В.

 • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
  СТРУКТУРА И ВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТЕНИТЕ НА ВЕНИТЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАПНИЯ АПАРАТ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ВЕНОЗНАТА МАГИСТРАЛА БЕДРЕНА-ВЪНШНА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗРЯДА „ПРИМАТИ`
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  ЗА УСТРОЙСТВОТО НА КЛАПНИЯ АПАРАТ НА БЕДРЕНАТА И ВЪНШНАТА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙСТВОТО „КУЧЕТА`
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КЛАПИТЕ В ТЕРМИНАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ЯРЕМНА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА HA СТЕНАТА HA ПРЕДНАТА КУХА ВЕНА У КУЧЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  КЪМ ТЕХНИКАТА HA ИЗГОТВЯНЕ HA КОРО3ИОННИ СЪДОВО-КОСТНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ ПЛОДОВЕ И НОВОРОДЕНИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|