Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Маринов, Г. Р.

  • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
    НЯКОИ ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА СТЕНИТЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ВЕНИ НА ПОДБЕДРИЦАТА
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|