Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Върбанов, Г.

 • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
  ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ АТРОФИЧНА ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
  ЛИПОПРОТЕИН-ЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ ТИРЕОТОКСИКОЗА И МИКСЕДЕМА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
  ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЯКОИ ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|