Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Марков, Г.

 • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
  ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 8 (1969): Св. I - Original Articles
  ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 8 (1969): Св. I - Original Articles
  КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 8 (1969): Св. I - Original Articles
  ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL)
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
  ВЪРХУ ЛИКВОРНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ОСТРИТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. I - Original Articles
  ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НЕВРОЗИ СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИП „ДРУЖБА` - ВАРНА
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|