Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Пенчева, Д. Б.

  • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
    ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧНИТЕ ДЪНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|