Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Митев, Д. Н.

 • Vol 10 (1972): Св. II - Original Articles
  ОТНОСНО ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С КОМПЛЕКСOH III В ПРИСЪСТВИЕ НА САПОГЕНАТ Т-130 В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
  ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И УЛТРАЗВУК С РАЗЛИЧНА МОЩНОСТ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
  ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : II СЪОБЩЕНИЕ : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ДИКАРБОНОВИ КИСЕЛИНИ В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
  ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : III съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПО-ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С ЯНТАРНА И ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
  ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : IV съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА БИОСТРУКТУРИ С АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|