Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Цончев, Ив.

  • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
    КЛИНИЧНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
    ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХАПТОГЛОБИНА В СЕРУМА СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|