Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Борисова, И.

  • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
    ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У КАСТРИРАНИ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|