Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Маринова, Р.

 • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
  УСТОЙЧИВОСТ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ МИКРООРГАНИЗМИ СПРЯМО ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. I - Original Articles
  ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ : II съобщение
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. I - Original Articles
  ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ И ЕТИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ПНЕВМОНИИ ВЪВ ВАРНА
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. I - Original Articles
  МИКРОФЛОРА ПРИ СИНУИТИ И ОТИТИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. I - Original Articles
  ПРОУЧВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ГРИПЕН ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ОТ ЩАМ А-2 В ЗАТВОРЕН ДЕТСКИ КОЛЕКТИВ НА ФОНА НА ВИСОКА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (ОКГДП) СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|