Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Чочев, Р.

  • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
    ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД ЛЕТУВАЛИТЕ В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961—1965 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|