Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Ванкова, С. A.

  • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
    ЦИТОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОЖАТА С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА КОНСЕРВАЦИЯ IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУКЦИНДЕХИДРОГЕНАЗНАТА АКТИВНОСТ В НОРМАЛНА И НЕКРОТИЗИРАЩА КОЖА ОТ ПЛЪХ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|