Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Цуцоманова, A.

 • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
  ВИРУСОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 1969 Г. ВСРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 8 (1969): Св. I - Original Articles
  ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
  ВЪРХУ КРЪВНОЗАХАРНОТО НИВО ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИТЕ В КЪРМАЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|