Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Бошнакова, E. Г.

 • Vol 10 (1972): Св. II - Original Articles
  ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ-ДЕХИДРОГЕНАЗНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 10 (1972): Св. II - Original Articles
  ВЪРХУ ХЕМОГЛ0БИН03А 0 - Arabia С ОПИСАНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  ПРОМЕНИ ВЪВ ФАГОЦИТАРНАТА АКТИВНОСТ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНА ОТ PHASEOLUS VULGARIS
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|