Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Великов, K.

  • Vol 10 (1972): Св. II - Original Articles
    ПРОМЕНИ В РУЕ И КРЪВНАТА КАРТИНА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У ТИМЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • Vol 10 (1972): Св. II - Original Articles
    АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВИЯТ ТИТЪР И РЕАКЦИЯТА WAALER-ROSE ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|